Privātuma politika

Šī Privātuma politika regulē SIA „C&T Rental” tīmekļa vietnes www.lawood.lv un (vai) mobilās lietotnes lietošanu.
Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā vācami, izmantojami, glabājami un apstrādājami jūsu personas dati, tādēļ rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, pirms sākat izmantot SIA „C&T Rental” pakalpojumus. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, iesakām neizmantot SIA „C&T Rental” www.lawood.lv tīmekļa vietni un (vai) mobilo lietotni.
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “C&T Rental”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40103821243, adrese: Rītausmas iela 4A, Rīga, Latvija, kontakttālrunis +371 20577992, e-pasta adrese: [email protected] (turpmāk – SIA “C&T Rental” vai “Mēs”).

1. Kādiem mērķiem un kādus personas datums Mēs ievācam?

1.1. Dati tiek iegūti no Jums, kad iesniedzat pasūtījumu un tā izpildei ievadāt nepieciešamos datus vai vēršaties pie mums ar pieprasījumu, jautājumu, sūdzību u.tml.
1.2. Mēs iegūstam un apstrādājam tikai atbilstošus un būtiskus Jūsu personas datus, kuri ir vajadzīgi mērķiem, kuru dēļ tos apstrādājam.
1.3. Ņemot vērā mūsu Jums sniedzamos un Jūsu izmantojamos pakalpojumus, funkcijas un Jūsu cita veida mijiedarbību ar mums, varam apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

  Datu kategorija

  Kā izmantojam datus

  Kāpēc izmantojam datus

Jūsu vārds, uzvārds, telefona numurs, uzņēmuma dati juridiskām personām.Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā pa Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat preci un ievadāt savus datus, bet neveicat apmaksu.

Šādi dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 gadu no komunikācijas beigām ar Jums.
Tas nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties ar jums un palīdzētu pabeigt sākto apmaksas procesu un sniegt konsultāciju par jautājumiem, kas varētu būt radušies. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums iespēju iegādāties Jums neieciešamās preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu: [email protected] vai sarunas laikā ar mūsu darbinieku.
Jūs dzīvesvietas adrese.Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi, sagatavojot pasūtījumu un izrakstot rēķinu.

Jūsu datus glabāsim šim mērķim ne ilgāk kā 10 gadus no darījuma izpildes dienas.
Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenoradīsiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.  
Jūsu tālruņa numurs un e-pasts.Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem un sūtot aptaujas anketas kvalitātes novērtēšanai pa e-pastu, vai SMS uz tālruņa numuru.

Šim mērķim uzglabāsim datus ne ilgāk par 2 gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai arī līdz piekrišanas anulēšanai.
Šo darbību mērķis ir nodrošināt Jūs ar visu jaunāko informāciju un uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti. Šo informāciju sniedzam tikai ar Jūsu piekrišanu.
Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu šādu Jūsu datu izmantošanai, sazinoties pa e-pastu: [email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama e-pastā vai SMS ziņā, vai sarunas laikā ar mūsu darbinieku.
Identifikācijas dati: Vārds, Uzvārds, telefona numurs, e-pasts.Organizējot konkursus.

Jūsu dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 gadiem no konkursa beigām, bet balvu laimēšanas gadījumā – ne ilgāk par 10 gadiem no balvas nodošanas.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Ja nevarēsim izmantot Jūsu datus, Jums nebūs iespējas piedalīties konkursā un laimēt. Balvu laimēšanas gadījumā personas datus apstrādājam, lai izpildītu mums piemērojamo tiesību aktu prasības.
Identifikācijas dati: Vārds, Uzvārds, telefona numurs, e-pasts.

Lai Jūs identificētu, kad iesniedzat pasūtījumu pa tālruni.

Jūsu dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 gadu no pasūtījuma nodošana dienas.

Tas nepieciešams, lai varētu apstrādāt Jūsu pasūtījumu, kas iesniegts pa tālruni.
Dzimšanas datuma datus.

Lai uzzinātu Jūsu īsto vecumu.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 2 gadiem no pēdējā darījuma veikšanas dienas.
Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mūsu interneta vietnē sniedzamos pakalpojumus izmanto tikai tādas personas, kas ir tiesīgas iegādāties preces tiešsaistē. Noteikumu 1.4. punkts.
Informācija par Jūsu interesēm, dzīvesvietu, dzīvesveidu, dzimumu un vecumu.

Sniedzot Jums personalizētus piedāvājumus.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 2 gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.
Šādā veidā centīsimies labāk apmierināt Jūsu intereses. Ar Jūsu piekrišanu Jums tiks sūtīti tikai Jums pielāgotie piedāvājumi. Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu: [email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama e-pasta paziņojumā, vai sarunas laikā ar darbinieku.
Jūsu maksājuma informācija.
Jūsu pasūtījuma dati: pasūtītās preces, to daudzums, cenas, piešķirtās atlaides, pasūtījuma iesniegšanas datums un laiks. Pirkuma vēsture.
Apmaksas informācija: maksājuma veids, datums un laiks, maksājuma dati.

Saņemot un atmaksājot naudu.
Pārdodot Jums preces.
Sniedzot palīdzību, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus.

Jūsu datus šim mērķim glabāsim ne ilgāk par 2 gadus no pasūtījuma veikšana dienas.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums  
Jūsu komunikācijas ar mums vēsture.

(Jūsu nodotā informācija, piemēram, pa tālruni vai izmantojot e-pastu).

Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, lai nodrošinātu vienādu un labas kvalitātes apkalpošanu un aizsargātu mūsu intereses.

Šādas komunikācijas dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 gadu no komunikācijas beigām.
Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par kalpojumu kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību izpildi.
Jūsu personas datu apstrāde sociālo tīklu kontos.Komunicējot ar Jums, organizējot konkursus un spēles mūsu sociālo tīklu Facebook kontā, Instagram kontā, TikTok kontā.

Mūsu kontos apstrādāsim Jūsu sniegtos sociālā tīkla konta datus – konta vārdu, profila fotogrāfiju, Jūsu izteiktās reakcijas (“patīk”) publicētai informācijas, Jūsu atstātos komentārus, mūsu kontā Jūsu publicēto saturu (piemēram, ja komentāros dalīsieties ar fotogrāfijām vai videoierakstiem).
Spēļu un konkursu organizēšanas nolūkā apstrādāsim Jūsu personas datus tā, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā.

Personas dati, kurus Jūs sniedzat, veicot noteiktas darbības sociālajos tīklos, tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar sociālo tīklu pārvaldītāju paredzēto kārtību un to paredzētajos termiņos, un mēs nekādi nevaram to ietekmēt. 
Apstrādāsim Jūsu sniegtos personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm – lai informētu par notiekošiem jaunumiem, komunicētu ar mūsu sekotājiem un sociālo lapu apmeklētājiem, uz statistiskās informācijas pamata pielāgotu mūsu sniedzamo informāciju un citas kontos īstenojamās aktivitātes konta apmeklētāju vajadzībām.

Tiesības nepiekrist personas datu apstrādei sociālajos tīklos varat realizēt sociālo tīklu pārvaldītāju paredzētajā kārtībā.
1.4. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.
1.5. Jūsu personas datus arī varam apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgās intereses.

2. Vai varu nepiekrist manu personas datu apstrādei un lietot www.lawood.lv vietni un/vai mobilo lietotni?

2.1. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi, kura notiek pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Piemēram, Jūs varat nepiekrist, ka Jūsu dati tiek apstrādāti mārketinga mērķiem, jebkurā brīdī atsakoties no šādu mārketinga paziņojumu saņemšanas.
2.2. Taču ja personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt līgumu vai to izpildīt (piem., Jūsu pirkuma pasūtījumu), Jūs nevarēsiet iesniegt pirkuma pasūtījumu, ja nesniegsiet atbilstošus personas datus vai neļausiet tos apstrādāt.

3. Kādus personas datus nododam trešajām personām?

3.1. Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.
3.2. Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādītajiem datu saņēmējiem:
 1. Mēs varam sniegt trešajām pusēm Jūsu personas datus, lai nodrošinātu jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu saņemšanu. Dalāmies tikai ar tādiem Jūsu personas datiem, kuri ir nepieciešami, lai varētu pienācīgi izpildīt Jūsu pirkuma pasūtījumu un/vai sniegt attiecīgu pakalpojumu.
 2. Jūsu personas datus izpaužam pakalpojumu sniedzējiem. Jūsu personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, piegādes uzņēmumiem, zvanu centriem un citiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus Pārdevējam. Šīs personas rīkojas kā SIA „C&T Rental” datu apstrādātāji, tie tiek rūpīgi izvēlēti un datu apstrādes darbībās viņiem ir pienākums ievērot datu apstrādes līgumā vai kā citādi SIA „C&T Rental” sniegtos norādījumus un prasības.
 3. Tiesas procesa gadījumā un citos likumos paredzētajos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 4. Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības.
 5. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai.
 6. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas, aptauju veikšanas, sociālo tīklu kontu administrēšanas, datu aizsardzības amatpersonas pakalpojumu sniedzējiem.
 7. Jūsu personas datus varam nodot pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. 
 8. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.
3.3. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.
3.4. Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.
3.5. Kontus sociālajos tīklos www.facebook.com; www.instagram.com un TikTok kanālus izmantojam jaunumu un informācijas izplatīšanai, spēļu un konkursu organizēšanai un konkrētas statistiskās informācijas analīzei. Lai saņemtu vairāk informācijas par savu personas datu apstrādi sociālajos tīklos, lūdzam iepazīties ar konkrētā sociālā tīkla vai platformas privātuma politiku.
3.6. Sociālo tīklu pārziņi apkopo statistikas datus par sociālā tīkla lietotāju darbībām (kopējais skatījumu skaits, “patīk” nospiešana, reakcijas uz ierakstiem, videoierakstu skatījumi, valsts un pilsēta, valoda, vecums, intereses, uzvedība, dzimums u. tml.).

4. Cik ilgi glabājam Jūs personas datus?

4.1. Visos gadījumos Jūsu personas datus aizsargājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai. Vairāk informācijas par personas datu glabāšanas termiņiem varat atrast šīs Privātuma politikas 1. sadaļā. "Kādiem mērķiem un kādus personas datums mēs ievācam".
4.2. Ilgāks personas datu glabāšanas termiņš nekā paredzēts Privātuma politikā ir iespējams tikai tad, ja:
 1. pastāv pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ notiek izmeklēšana;
 2. Jūsu dati nepieciešami tam, lai pienācīgi varētu atrisināt strīdu, sūdzību;
 3. ja dati nepieciešami www.lawood.lv tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes drošības nodrošināšanai, piem., novērojot aizdomīgas apmeklētāja vai klienta darbības vai tml.;
 4. ja pastāv citi īpaši tiesību aktos paredzēti pamatojumi, nosacījumi vai gadījumi.

5. Mārketinga paziņojumi.

5.1. Saņemot Jūsu piekrišanu, pa e-pastu, ar SMS, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast, tostarp aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.
5.2. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kurus sūtam. To varat izdarīt: 
 1. sazinoties pa e-pastu: [email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar darbinieku laikā.
5.3. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti.
5.4. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, turpināsim Jums sniegt informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu).

6. Jūsu tiesības.

6.1. Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.
6.2.  Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības:
 1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi -  informāciju par Jūsu personas datu apstrādi vienmēr varat atrast šajā Privātuma politikā vai saņemt, sazinoties ar mums pa e-pastu [email protected];
 2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam - Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus. Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības;
 3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājamJums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus;
 4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus - apskatāms Privātuma Politikas 7. sadaļā;
 5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi - apskatāms Privātuma Politikas 8. sadaļā;
 6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati -  šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības;
 7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos  -  ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos;
 8. tiesības uz datu pārnešanu -  tiesības uz datu pārnesamību nozīmē to, ka Jums ir tiesības saņemt ar Jums saistītus personas datus, kurus esat mums snieguši un kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tādas tehniskas iespējas un Jūs tos piemēram vēlaties,  pārsūtīt citai Jūsu norādītai personai;
 9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi -  gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai;
 10. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei -  ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.
6.3. Ja vēlaties realizēt savas tiesības, vai gadījumā, kad rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]

7. Kā vari pieprasīt savu datu dzēšanu?

7.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos dzēšam, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:

 1. personas dati vairs nav nepieciešami mērķa, kuru dēļ tie tika iegūti vai apstrādāti, sasniegšanai;
 2. Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamatojās datu apstrāde, un nepastāv nekāds cits likumīgs datu apstrādes pamatojums;
 3. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
 4. nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses;
 5. personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
 6. personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām.
7.2.  Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami:

 1. lai iesniegtu prasību tiesā, izpildītu tiesas prasības vai atbildētu uz tiesas prasībām;
 2. ja Jūsu personas datus mums ir pienākums apstrādāt atbilstoši Eiropas Savienības un vietējo normatīvo aktu prasībām.
 3. lai realizētu mūsu tiesiskās saistības;
 4. lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.
7.3.  Varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu šādos veidos: pa e-pastu [email protected] vai telefoniski pa nr. +371 20577992

8. Vai es varu ierobežot tiesības apstrādāt savus personas datus?

8.1. Jums ir tiesības ierobežot mūsu iespējas apstrādāt Jūsu personas datus. Ja jūs ierobežojat Jūsu personas datu apstrādi, mēs ar Jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi Jūs varat ierobežot, ja pastāv vismaz viens no šiem apstākļiem:
 1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (personas datu apstrādes darbības šajā gadījumā tiks ierobežotas līdz datu precizitātes pārbaudei);
 2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nepiekrītat, lai Jūsu dati tiek dzēsti;
 3. personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes mērķiem, taču Jūs tos lūdzat apstrādāt saistībā ar juridisku prasību celšanu, izpildi vai aizstāvēšanu;
 4. Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses interesēm, Jūsu datu apstrāde tiks ierobežota līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums.
8.2. Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot:

 1. ar Jūsu piekrišanu;
 2. saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu;
 3. lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības;
 4. svarīgu publisku interešu dēļ.
8.3.  Varat savu personas datu apstrādes ierobežošanu šādos veidos: pa e-pastu [email protected] vai telefoniski pa nr. +371 20577992

9.  Kā es varu pieprasīt savu tiesību izmantošanu?

9.1.  Pieprasījumus saistībā ar Jūsu personas datiem var iesniegt šādos veidos:

 1. sazinoties ar mums e-pastā [email protected]
 2. sazinoties ar mums pa tālruni +371 20577992.
9.2.  Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju.
9.3. Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.
9.4. Sazināties ar mums, ja:
 1. ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku;
 2. vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;
 3. vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību.

10. Kā izmantojam sīkdatnes?

10.1. Mūsu interneta vietnē mēs izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.
10.2. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti.
10.3.  Trešo pušu interneta vietnes. Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu sniegšanu vietās, lietojumprogrammās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.
10.4. Sīkdatnes nekādi nekaitē Jūsu datoram vai ierīcei. Tās palīdz mums nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes darbību, funkcijas, sniegt Jums pakalpojumus, vākt analītisko un statistisko informāciju par vietnes un/vai mobilās lietotnes pārlūkošanu, piedāvāt reklāmu un īstenot mārketinga aktivitātes.
10.5. Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.

11. Bērnu personas datu apstrāde.

11.1. Mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir vecākas par 14 gadiem un atbilst Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1.4. punktam. Atsevišķās lojalitātes programmās vai konkursa nosacījumos var būt paredzēta cita, augstāka,  minimālā dalībnieku vecuma robeža. Tiešā mārketinga ziņojumiem var piekrist tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
11.2. Ja Jums ir pamatotas šaubas, ka apstrādājam to personu datus, kuras ir jaunākas, nekā ir norādīts šajā daļā, mēs dzēsīsim šos personas datus no datu bāzēm.

12. Privātuma politikas izmaiņas.

12.1. Mēs periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.
12.2. Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

Privātuma Politikas noteikumus varat lejuplādēt šeit.


Spēkā no 09.11.2023