Kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?

1.  Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība.

1.1.  Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

 1. Pircējam, kurš ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā un Preču pirkšanas-pārdošanas 9.2. punktā minētajos gadījumos.
 2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, paziņo aizpildot atteikuma veidlapas paraugu (atteikuma veidlapu var lejupielādēt PDF formātā, WORD formātā). Veidlapu par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu [email protected]Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Pārdevējs nosūta saņemšanas apstiprinājumu.
 3. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to Pārdevējs, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana.
 4. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau tiek piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 9.14 punkta nosacījumi.
 5. 14 dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: 
 • kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; 
 • ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci;
 • ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu;
 • ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā periodā – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci;
 • ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

2.  Atteikuma tiesību izmantošanas sekas.

2.1. Ja Pircējs atteiksies no Līguma, Pārdevējs atmaksās visu par Preci samaksāto naudu,  ieskaitot piegādes izdevumus (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējās piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no Līguma. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību.
2.2. Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
2.3. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci.
2.4. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam birojā (Rīgā, Rītausmas ielā 4a) vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces vai nosūtot to uz Pārdevēja norādīto adresi/pakomātu. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod pirms 14 dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļ atdošanas izmaksas.
2.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt Pārdevēja birojā.

3.  Sūdzību un ārpus tiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

3.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Rītausmas iela 4a, Rīga, LV-1058. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpus tiesas strīda risināšanu, norādot:

 1. vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 2. iesnieguma iesniegšanas datumu;
 3. strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
3.2.  Informācija par ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpus tiesas strīdu risinātājiem:

 1. Informācija par strīdu risināšanas procesu: https://www.ptac.gov.lv/lv/stridu-risinasanas-process
 2. Informācija par ārpus tiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: https://www.ptac.gov.lv/lv/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
 3. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

4. Kuros gadījumos Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances līgumu.

4.1. Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Ja preces saņemšanas veids Jums ir izvēlēts ar kurjeru, lai izvairītos no pārpratumiem, pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam jautāt kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadveidlapā. Šāda darbība palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes laikā. Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī. Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiem, mēs iesakām preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemieties Jūs.
4.2. Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot:

 1. ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu;
 2. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 3. Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
 4. ja Jūs esat atvēris iepakojumu precei, kā arī ja esat sācis to lietot preci, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tādas preces kā - zīdaiņu apģērbs,  zīdaiņu rotaļlietas, zīdaiņu kopšanas līdzekļi,  medicīnas vai ķirurģiskās ierīces, apavi un apģērbs, apakšveļa, zeķes un zeķubikses, smaržas, ausīs ieliekamās audio austiņas, zobu birste, epilātors, bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, matu taisnotāji, parfimērija, kosmētika un ķermeņa kopšanas līdzekļi, un citas tamlīdzīga rakstura preces)
 5. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 6. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu.

Atteikuma tiesības varat lejuplādēt šeit.

Spēkā no 09.11.2023